انجمن خرمای استان کرمان


خط مشی انجمن

  • سامان دهی تولید و تجارت (صادرات و واردات) خرما و فرآورده های آن.
  • ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و هم چنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی و فراهم سازی زمینه ی تسهیلات و اعتبارات مالی در جهت توسعه ی فعالیت های اعضا.
  • تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در زمینه ی تولید و تجارت (صادرات و واردات) و فرآورده های حاصل از خرما.
اطلاعات بیشتر »

تماس با انجمن

کرمان
خیابان استقلال - کوچه شماره 12 دفتر تشکلهای اتاق بازرگانی- دبیر خانه خوشه های همسان خرمای کشور
کد پستی: 7617795795
تلفن:32519995 (034)
فکس:32535270 (034)
پست الکترونی: info@kermanpda.com

تحقیقات و مقالات علمی

بررسی فضای کسب و کار حاکم بر صنعت خرما در سطح بین الملل و ملی ....

اطلاعات بیشتر »

کشاورزی و برداشت خرما

انواع و حجم توليد خرما ي استان: انواع خرما شامل مضافتي، كليته،ربي، زاهدي و مرداسنگ مي باشد و حجم توليد خرما در جنوب استان بالغ بر 180 هزار تن، شرق استان 170 هزار تن و ساير مناطق 5 هزار تن مي باشد. .

اطلاعات بیشتر »

بازار و بازار یابی

همچنان بیشترین مصرف کننده خرما استان کرمان در داخل کشور میباشد و در سال گذشته در مجموع ..تن از محصولات خرما به خارج از کشور صادر گردیده است

اطلاعات بیشتر »